Browsing Archives

איבטח

אִבטֵחַ – איבטח – שמר

השורש: ב.ט.ח

שם הפועל: לְאַבטֵחַ

שם הפעולה: אַבטָחָה

מְאַבטֵחַ שומר עם נשק

אמצעי אבטחה – שומרים, מצלמות אבטחה, גַלַאֵי מתכת (מגנומטרים), סורגים 

דוגמאות:

הילדים יצאו לטיול של בית הספר עם שני מְאַבטְחִים.

לראש הממשלה יש מאבטחים שהולכים איתו לכל מקום.

בשירות הביטחון הכללי יש יחידה לאבטחת אישים, שמאבטחת, בין השאר, את ראש הממשלה. 

בכל משרד עושים במחשבים פעולות לאבטחת מידע. 

 

הערך איבטח נמצא בידיעות: 21.07.1607.08.1605.01.1722.01.1722.01.1702.04.1724.05.1717.07.1725.07.17

03.08.1727.09.1710.11.17, 12.12.1701.01.1809.01.1806.05.1814.05.1817.07.1814.08.1826.12.1803.01.1912.02.1909.04.1919.05.19,

02.06.19, 12.08.19, 16.09.19, 10.10.19, 27.11.19, 03.12.19, 19.01.20, 23.01.20, 18.02.20, 23.02.20, 08.03.20, 24.05.20, 25.05.20, 18.11.20, 29.11.20, 23.12.20, 21.01.21, 30.05.21, 31.05.21, 14.06.21

 

איבר

אֵיבָר – חלק בגוף

רבים: אֵיבָרִים

 

תְרוּמַת אֵיבָרִים: אדם (חי או מת) נותן איבר שלו לאדם חולה כדי לעזור לו לחיות

הַשְתָלַת אֵיבָרִים: לקיחת איבר מאדם אחד (חי או מת) והכנסתו לגוף של אדם אחר

 

הערך איבר נמצא בידיעות:  12.12.1613.12.1626.12.1709.01.1825.02.1829.01.1912.03.1919.03.19, 27.11.19, 06.07.21