Browsing Archives

אימן

אִימֵן – עשה תרגילים לעצמו או לאחרים כדי להיות טוב יותר

שם הפועל: לְאַמֵן

שם הפעולה: אִימוּן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְאַמֵן

חיילים, ספורטאים, מוסיקאים ורקדנים עושים אימונים רבים, אימונים יומיים.

לכל קבוצת ספורט יש מְאַמֵן.

 

הערך אימן נמצא בידיעות:

 12.06.1715.06.1708.08.17, 04.07.1815.07.1815.07.1817.07.18

25.07.1825.11.1817.12.18, 18.12.1808.01.1911.03.1907.04.19, 10.12.19, 04.06.20, 25.11.20, 06.07.21, 08.11.21, 09.11.21, 04.01.22, 31.07.22, 10.06.24

 

 

 

 

אימץ

אִימֵץ – קיבל ילד כדי להיות הורה חוקי שלו, קיבל רעיון או דרך פעולה

השורש: א.מ.ץ

שם הפועל: לְאַמֵץ

שם הפעולה: אִימוּץ

הפועל בבניין פועל: אוּמַץ

שם תואר: מְאוּמָץ

מְאַמצים ילד

מְאַמצים רעיון

מְאַמצים דרך

ילד מְאוּמָץ – ילד שגדל אצל הורים לא ביולוגיים שמאמצים אותו כבן

 

הערך אימץ נמצא בידיעות: 30.10.1624.11.1730.12.18, 20.01.20, 19.04.20, 17.12.21, 13.03.24, 01.04.24