Browsing Archives

ב׳ בטבת תשע״ח 20.12.17

יום רביעי ב׳ בטבת תשע״ח 20.12.17


07:10: ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף שוב את התקשורת, השמאל, המשטרה והמפגינים נגד השחיתות

07:10: הפגישה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה עם מנכ"ל 'טבע' הסתיימה בלי תוצאות

07:10: עובדי 'טבע' ממשיכים בעיצומים נגד החלטת החברה לפטר עובדים ולסגור מפעלים

07:10: מחר: הצבעה באו"ם בנושא ירושלים

07:10: טראמפ שוחח בטלפון עם ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי על דרכים לקדם את השלום בין ישראל לפלסטינים

07:10: עבדאללה מלך ירדן בביקור בצרפת: לא יהיה שלום בלי פתרון בעיית ירושלים

07:10: התחזית: חם מהרגיל

ראש הממשלה תוקף שוב

ראש הממשלה בנימין נתניהו נָאַם אתמול באֵירוּעַ חנוכה של הליכוד בכפר המכבייה.

נתניהו תקף שוב את התִקְשוֹרֶת ואת השְׂמֹאל על מַסע הצַיִד נֶגְדו. הוא דיבר בְּבוּז ובְלַעַג עליהם, על המשטרה ועל המפגינים נגד השְחִיתוּת.

באופוזיציה הִגְדִירוּ את הנְאוּם כ"מוֹפע אֵימִים מְבַזֶה של ראש ממשלה שמִתְנַהֵג כעֲבַרְייָן נִמְלָט".

 

הפגישה של ראש הממשלה עם מנכ"ל 'טבע' הִסְתַייְמָה בלי תוֹצָאות

פְגישתם של ראש הממשלה ושרי האוצר והכלכלה עם מנכ"ל 'טבע' קאר שולץ שהִתקיימה אתמול אחה"צ הִסתיימה לְלֹא תוֹצָאוֹת. שולץ אמר לראש הממשלה ולשרים כי אין בְּכַווָנָתו לְשַנוֹת את תוכניתו לְפַטֵר 1,700 עובדי 'טבע' בישראל ולסגור את מִפְעֲלֵי החברה בירושלים.

בפגישה הוּחְלַט להקים צֶווֶת מְשוּתָף ל'טבע' ולממשלה, במַטָרָה למצוא פִּתְרוֹנוֹת הַכְשָרָה לעובדים. מנכ"ל טבע חזר בפגישה על הִתְחַייְבוּתוֹ לשמור על מַטֵה החברה והמו"פ של 'טבע' בישראל.