Browsing Archives

אילו

אִילוּ, לוּ – אם לא (מילת תנאי בטל)

אִילוּלֵא –  אילו לא

אִלְמָלֵא –  אילו לא

לוּלֵא –  אילו לא

כל מילות התנאי האלה מתייחסות לאירועים שקרו או לא קרו בעבר. אלה מילות תנאי בטל (שאינו יכול להתקיים).

אם – מילת תנאי קיים. תנאי שעשוי להתקיים בדרך כלל או בעתיד.

אם לומדים – מצליחים.

אם תלמד – תצליח.

 

אילו למדת – היית מצליח (לא למדת ולכן לא הצלחת).

אילו באת למסיבה – היית פוגש אותי (לא באת ולכן לא פגשת).

 

אילולא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אילולא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשנו).

 

אלמלא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אלמלא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשת).

 

לולא למדת  – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

לולא באת במסיבה – לא היינו נפגשים (באת ולכן נפגשנו).

 

הערך אילו נמצא בידיעות: 15.10.1711.03.19, 06.12.20

 

אילם

אִילֵם – אדם שאינו יכול לדבר

שם עצם: אֵלֶם – שתיקה, חוסר יכולת לדבר

נֶאֱלַם דום – היה בהלם ולכן עמד בלי לזוז ובלי לדבר.

חֵרֵש אִילֵם – אדם שאינו יכול לדבר ולשמוע

 

הערך אילם נמצא בידיעות: 10.11.17

 

 

 

 

 

 

 

אילן

אִילָן (ז'– עֵץ

ברבים: אילנות

בעברית מדוברת משתמשים בדרך כלל במילה עץ: עץ תפוזים, עץ גבוה,

 שתלתי עץ, עֲצֵי הַיַעַר.

 אפשר, כמובן, לומר גם: אילן גבוה, אילנות יפים, אילנות גבוהים.

 כאשר מדברים על העץ כחומר, משתמשים רק במילה עץ (ולא במילה: אילן).

דוגמאות:

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות.

הם בנו בית מעץ.

אני אוהבת חלונות מעץ.

היא הגישה את הסלט בקערת עץ גדולה.

קניתי רהיטים מעץ מהגוני.

 
הערך אילן נמצא בידיעות: 16.05.16, 21.01.19