Browsing Archives

איכות

אֵיכוּת – טִיב

מִלשון: אֵיך

רבים: אֵיכוּיוֹת

שם תואר: אֵיכוּתִי

איכות חיים

איכות סביבה – אקולוגיה

איכות מוצר, עבודה, חומר

תַו אֵיכוּת: סימן על מוצר, המעיד על הטיב שלו

 

דוגמאות:

הם מחפשים איכות חיים ולכן עברו מהעיר לקיבוץ.

הבד הזה הוא מאיכות לא טובה.

במסעדה הזו משתמשים בחומרים מאיכות מצוינת.

בבית הספר מדברים הרבה על איכות הסביבה.

לא הכמות חשובה אלא האיכות!

הוא בחור מאוד איכותי!

האוכל כאן איכותי!

הערך איכות נמצא בידיעות: 14.07.1628.07.1625.9.1610.11.1621.11.1627.11.1616.01.1721.03.1717.09.17,

13.03.18, 03.06.1806.09.1828.01.19, 14.08.19, 06.02.20

 

איכן

אִיכֵּן – קבע היכן בדיוק נמצא נמצא האדם או הדבר (באמצעות מכשירים)

שם הפועל: לְאַכֵּן

שם הפעולה: אִיכּוּן

אפשר לאכן מקומו של אדם על פי מכשיר הטלפון הנייד שלו.

 

הערך איכן נמצא בידיעות: 19.03.20