Browsing Archives

כ״ג באדר תש״פ 19.03.20

"שלום, הָיִית ליד חולה קורונה…"

400 ישראלים קיבלו אתמול בערב ממשרד הבריאות את ההודָעָה הזו: "שלום, לפי חֲקִירָה אפידמיולוגית היית בתאריך…ליד חולה קורונה. עליך להיכנס מיד לבִידוּד בית עד…להֲגָנָה על קְרובֶיך והציבור. אם יש לך חום, שיעוּל וכו' נא להתקשר למד"א – 101".

משרד הבריאות מקבל את המֵידָע מהשבּ"כּ. זאת, על פי הַחְלָטַת הממשלה שאישְרה לשב"כ לְאַכֵּן מקומם של אֶזְרָחִים בישראל לא רק לשם מלחמה בטרור אלא גם במִסְגֶרֶת המלחמה בקורונה. 

 

יום חמישי כ״ג באדר תש״ף 19.03.20


06:40: נְגיף הקורונה ממשיך להִתְפשט בעולם ובישראל

06:40: מספר החולים בעולם עלה ל-219 אלף בני אדם. 8,968 בני אדם מתו. 85,745 הֶחְלִימוּ

06:40: איטליה: 500 בני אדם מתו אתמול מהנְגיף

06:40: מספר החולים בישראל עלה אתמול ל-433. 6 חולים במצב קשה. 12 חולים הֶחְלִימוּ

06:40: החדשות הטובות: לָרִאשונה לא אוּבְחֲנוּ אתמול הַדְבָּקוֹת חדשות במוקד ההִתְפרצות בסין – במְחוז ווהאן

06:40: משרד הבריאות הֵחֵל בשימוש באֶמצעים טכנולוגיים לאִיתור אזרחים שהיו ליד חולֵי קורונה

06:40: יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין פתח אתמול את ישיבת הכנסת ונַעֶל אותה אחרי דקות אחדות מבלי שהִתקבלה החלטה על הֲקָמַת וְעָדוֹת

06:40: אדלשטיין חתם אתמול בערב על צו: לא יִתְקַיְימו דיונים בכנסת שבהם יִשְתתפו יותר מעשרה ח"כים

06:40: מהיום: המורים יוצאים לחופשה. מפסיקים את הלְמידה מֵרחוק 

06:40: התחזית: קר. גשם

זִכרו: יוצאים מהבית רק אם מוכרחים. יַחַד נֵצֵא מהמַשְבֵּר!

המורים לא חייבים לְלַמֵד מהבית

משְׂרד האוֹצָר והסתדרות המורים הִגִיעוּ אתמול להֶסְכֵּם על עבודת המורים בימים אלה. לפי ההסכם, הָחֵל מהיום המורים יוצאים לחופשה בתַשְלוּם ואינָם חַיָיבִים ללמד מהבית. 

המורים יקבלו שָׂכָר עבור הימים שעבדו עד היום מתחילת ההַשְבָּתָה של מַעֲרֶכֶת החינוך. הם יחזירו את הימים האלה בחופשת הקיץ.

מורים הרוצים להמשיך בימים אלה את ה'למידה מרחוק' יעשו זאת בהִתְנַדְבוּת

 

19.03.20

היום:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מִידי פַּעַם. בצפון יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. ינשבו רוחות עֵרוֹת. יוסיף להיות קר מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

בצפון ובמרכז יֵרד גשם לְסֵירוּגִין. ייתכנו סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. בחרמון יֵרד שלג, וייתכן שלג גם בצפון רמת הגולן. יהיה קר מהרגיל לעונה. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת.

שבת:

מהצפון ועד לצפון הנגב גשם לסירוגין מלווה בסופות רעמים. בדרום צפוי גשם מקומי. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות. קר מהרגיל לעונה.