Browsing Archives

אייש

אִייֵש – היה במקום כדי לבצע דבר, מינה אנשים לתפקיד

השורש: א.י.ש

שם הפועל: לְאַייֵש

שם הפעולה: אִיוּש

שם תואר: מְאוּּיָש

לא מאוּיָש, בִּלְתִי מְאוּיָש – בלי אנשים

מל"ט הוא כלי טיס לא מאויש. מזל"ט הוא כלי טיס זעיר (קטן) לא מאויש. כלי טיס בלתי מאויש.

 

דוגמאות:

התפקיד של המנהל עדיין לא מאויש.

 

הערך אייש נמצא בידיעות: 

18.07.1721.09.1621.03.1707.11.1712.11.1720.06.1812.07.1823.06.19, 12.01.20, 04.02.21, 22.06.21, 09.11.21, 02.06.22, 03.07.22, 07.07.22, 29.05.24