Browsing Archives

כ״ט באייר תשפ״ב 30.05.22

נְשיא המדינה הרצוג: ירושלים השְלֵמָה היא בירת ישראל לָעַד

בנְאום שנָשָׂא בטֶקֶס הממלכתי לציון יום ירושלים בגִבְעַת התַחְמוֹשת אמר נְשִיא המדינה יצחק הרצוג: ״ירושלים השְלֵמָה והמְאוּחֶדֶת היא בירת ישראל, סֵמֶל המַמלכתיות והרִיבּוֹנוּת הישְׂראלית, וכך תהיה לָעַד". עוד אמר: "החודשים האחרונים שָבִים ומוכִיחִים לנו כי עודנו נִדְרשים לעמוד מול מְרַצְחים נִפְשָעִים שמְבקשים לפגוע בנו – גם בירושלים".

הנשיא נָשָׂא דברים אתמול גם באֵירוּע המָסוֹרתי לְרֶגֶל יום ירושלים שהִתקיים בישיבת מרכז הרב בירושלים. בשוֹנֶה משָנים קודמות, ראש ממשלת ישראל לא נָכַח באֵירוּעַ.

וכך אמר הנָשיא: "שִׂנְאַת חִינָם הֶחריבה את ירושלים. אם לא ניזָהֵר היא תַחרִיב אותה שוב. עלינו לזכור – אף אחד לא שאל את מְשַחְרְרֵי ירושלים מהי עֶמְדָתָם הפוליטית והאם הם חובשֵי כִּיפָּה או לא". הרצוג הוסיף: "האַחְדוּת הישְׂרְאלית היא מְקוּדֶשֶת. עלינו לשמור ולחזק אותה ולהילָחם בשִׂנְאָה ובפַּלְגָנוּת. אסור לנו לְהַחְרים את מי שחושב אחרת מאיתנו".

יום שני כ״ט באייר תשפ״ב 30.05.22


06:10: כ-70 אלף חוגגים הִשְתַתְפו אתמול במִצְעַד הדְגָלִים בירושלים

06:10: אַלְפֵי שוטרים אִבְטְחוּ את מִצְעַד הדְגָלִים 

06:10: לְצד החֲגיגות ביום ירושלים: עִימוּתים בין יהודים וערבים בהר הבית, בשַעַר שכם, בשייח ג'ראח ובעיסאוויה

06:10: מד"א טִיפֵּל אתמול בירושלים ב-13 פְּצועים קל, בהם 2 שוטרים

06:10: המִשטרה עָצרה אתמול יותר מ-60 חֲשוּדים בהִתְפרעויות בירושלים

06:10: נְשִׂיא המדינה הרצוג: ירושלים הַשְלֵמָה והמְאוּחֶדֶת היא בירַת ישראל, סֵמֶל הממלכתיות והרִיבּוֹנוּת הישְׂרְאלית, וכך תהיה לעד

06:10: בהיכל הזִיכָּרון בהר הרצל הִתְקַיֵים טֶקס הזיכרון השְנתי לחַלְלֵי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה

06:10: בהר הרצל הִתקיים טֶקֶס הזיכרון הממלכתי לבני קְהילת יהודֵי אתיופיה שנִסְפו בדַרְכָּם לישראל

06:10: המורים יַפְגִינוּ הערב ברַחֲבַת מוזיאון תל אביב במְחָאָה על שְׂכָרָם

06:10: בְּשֶל הַפְגָנַת המורים: הלימודים בבתֵי הספר היְסודיים ובגנֵי הילדים יִסְתַיְימו היום ב-13:00

06:10: הדֶלֶק מִתְיַיקֵר מחר בחֲצות ב-66 אגורות לליטר

06:10: שָבוע ארבעה עשר של מִלחמה אַכְזָרית באוקראינה: אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-6 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי – ולא רואים את הסוף

06:10: התַחֲזית: ירידה קלה בטמפרטורות

הדֶלֶק מתייקר ב-66 אגורות לליטר מחר בחצות

הדֶלֶק מִתייקר מחר בחֲצות ב- 66 אגורות לליטר. המְחיר המְרַבִּי החדש של ליטר בנזין 95 אוקטן נְטוּל עופֶרֶת בשֵירוּת עַצְמי יהיה 7.72 שקלים. התוסֶפֶת בעד שֵירוּת מלא תִישָאר ללא שינוי – 21 אגורות לליטר.