Browsing Archives

אישר

אִישֵר –  אמר: כן, זה נכון!

            הסכים לקבל בקשה, הסכים לקבל הצעת החלטה

שם הפועל: לְאַשֵר

שם הפעולה: אִישוּר

שם עצם: אַשְרָה, אַשְרַת כניסה – ויזה

 

דוגמאות:

שר הביטחון אישר את הידיעות שהתפרסמו בעיתון.

ראש הממשלה סירב להגיב. הוא לא אישר את הידיעות ולא הכחיש אותן.

המנהל לא אישר לי חופשה בינואר.

הילדים צריכים להביא אישור מההורים לצאת לטיול הכיתה.

הוא היה חולה ארבעה ימים. כשחזר לעבודה הוא הביא אישור מחלה מהרופא.

אתה יכול לקנות את השולחן למשרד. יש אישור ממנהל החשבונות.

 

הערך אישר נמצא בידיעות: 

02.06.1621.06.1627.06.1614.07.16, 20.07.16, 03.08.16, 14.08.16, 12.09.16, 14.09.1625.9.1627.10.1615.11.1601.12.16, 06.12.16, 08.12.16, 20.12.16, 22.12.1617.01.1718.01.1731.01.1705.02.17, 07.02.1708.02.1707.03.17, 09.03.17, 15.03.1721.03.17, 21.03.17, 22.03.1726.03.17, 26.03.1727.03.1702.04.1718.04.17, 24.04.1726.04.1727.04.17, 11.05.1728.05.1729.05.17, 19.06.17, 27.07.1707.08.17, 14.08.17, 03.09.1706.09.1729.10.1706.11.1707.11.1721.11.1712.12.17, 01.01.18, 02.01.1814.01.18, 28.01.1801.02.18, 04.02.18, 07.02.1813.02.1814.02.1808.03.18, 13.03.1821.03.1807.05.1814.05.18,

22.05.18, 24.05.1824.05.1831.05.18, 04.06.1806.06.18, 28.06.18, 03.07.1809.07.1818.07.1818.07.18,

18.07.1818.07.1819.07.1819.07.1819.07.1806.08.1806.09.1807.10.18

07.10.18, 08.10.1822.10.18

28.10.1804.11.1819.11.18, 25.11.18, 26.11.1818.12.1827.12.1827.12.18, 01.01.1901.01.1901.01.19, 09.01.19,

10.01.1925.02.1907.03.1907.03.1911.03.1918.031902.04.1904.04.19,

 10.04.1913.05.19, 19.05.19

20.05.19, 21.05.1923.06.1923.06.19, 25.06.1904.07.19, 28.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 05.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 10.09.19, 15.09.19, 16.09.19, 22.09.19, 14.11.19, 20.11.19, 12.12.19, 15.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 14.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 18.02.20, 24.03.20, 25.03.20, 25.03.20, 30.03.20, 31.03.20, 23.04.20, 05.05.20, 19.05.20, 01.06.20, 16.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 06.07.20, 23.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 01.10.20, 26.10.20, 27.10.20, 05.11.20, 05.11.20, 19.11.20, 19.11.20, 24.11.20, 26.11.20, 26.11.20, 30.11.20, 01.12.20, 01.12.20, 03.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 22.12.20, 23.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 18.01.21, 19.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 07.02.21, 16.02.21, 16.02.21, 17.02.21, 25.02.21, 25.02.21, 09.03.21,  29.04.21, 02.05.21, 27.05.21, 15.06.21, 21.06.21, 29.06.21, 13.07.21, 18.07.21, 20.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 09.08.21, 11.08.21, 02.09.21, 13.09.21, 07.10.21, 11.10.21, 12.10.21, 21.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 27.10.21, 28.10.21, 04.11.21, 15.11.21, 17.11.21, 21.11.21, 24.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 19.12.21, 23.12.21, 27.12.21, 27.12.21, 03.01.22, 04.01.22, 17.01.22, 17.01.22, 18.01.22, 18.01.22, 19.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 26.01.22, 08.02.22, 17.02.22, 21.02.22, 24.02.22, 13.03.22, 17.05.22, 24.05.22, 01.06.22, 07.06.22, 10.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 04.07.22, 26.07.22, 13.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.22, 24.10.23, 07.11.23, 12.11.23, 19.11.23, 20.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 24.11.23, 28.11.23, 04.12.23, 07.12.23, 19.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 02.01.24, 04.01.25, 08.01.24, 11.01.24, 16.01.24, 30.01.24, 19.02.24, 22.02.24, 05.03.24, 12.03.24, 13.03.24, 14.03.24,18.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 20.03.24, 11.04.24, 12.05.24, 16.05.24, 22.05.24, 29.05.24, 03.06.24