Browsing Archives

התערב

הִתעָרֵב ב… נכנס לתוך עניין

השורש: ע.ר.ב

שם הפועל: לְהִתעָרֵב

שם הפעולה: הִתעָרבוּת

הִתעָרֵב עם…על… אמר: אני בטוח שכך יקרה

דוגמאות:

הפסיכולוגית אמרה לילדים לא להתערב בוויכוח בין הילדים.

הפסיכולוגית אמרה לה לא להתערב בחיים של הבן ואשתו.

אדוני, אל תתערב, בבקשה! זה לא העניין שלך!

אני מתערב אתך על 100 שקלים שהמפלגה שלי מנצחת בבחירות!

בוא נתערב שאני צודק!

 

הערך התערב נמצא בידיעות: 14.06.1605.01.1719.07.1705.11.1721.12.1731.12.1710.01.1928.02.19, 18.12.19, 24.03.20, 07.05.20, 28.05.20, 03.02.21, 18.03.21, 09.02.22, 21.10.23, 30.11.23, 30.11.23, 09.05.24, 26.05.24