Browsing Archives

התעלם

הִתעַלֵם – החליט לא לשים לב למישהו או למשהו

מתעלמים ממישהו, מתעלמים ממשהו

השורש: ע.ל.ם

שם הפועל: לְהִתעַלֵם

שם הפעולה: הִתעַלמוּת

 

דוגמאות:

התלמיד מרגיש שהמורה מתעלמת ממנו בכיתה.

הוא החליט להתעלם מהבעיות ולהמשיך בקורס הקשה.

ראיתי ברחוב את דני. התעלמתי ממנו כי אני כועס עליו.

כשהיא נכנסת לחדר אי אפשר להתעלם ממנה.

 

הערך התעלם נמצא בידיעות: 27.10.1622.01.1727.06.1712.09.1718.02.1826.11.18, 08.09.19, 17.03.20, 28.11.23, 08.04.24

 

 

התעלף

הִתעַלֵף – אִיבֵּד את ההַכָּרָה לזמן קצר

השורש: ע.ל.ף

שם הפועל: לְהִתעַלֵף

שם הפעולה: הִתעַלפוּת

שם עצם: עִילָפוֹן

שם תואר: מְעוּלָף

דוגמאות:

היא התעלפה. שפכנו עליה מים והיא התעוררה מיד ושבה להכרה.

כששמעתי באיזה מחיר הוא מכר את הבית – התעלפתי.

 

הערך התעלף נמצא בידיעות: 13.10.16,  03.07.1705.07.1720.07.1702.08.1701.10.17, 10.10.19, 06.09.20