Browsing Archives

הגביר

הִגבִּיר – עשה שיהיה חזק יותר

מגבירים את הווליום של הרדיו כדי לשמוע טוב יותר.

מגבירים מאמץ, מגבירים אבטחה במקומות מסוכנים, מגבירים זהירות, מגבירים קצב.

השורש: ג.ב.ר

שם הפועל: לְהַגְבִּיר

שם הפעולה: הַגבָּרָה

 

הערך הגביר נמצא בידיעות: 31.05.1630.01.1728.03.1704.06.17, 06.06.1722.08.1712.09.1716.10.1701.01.18,

29.04.1805.11.1807.11.1816.06.19, 02.06.20, 22.06.20, 25.06.20, 22.12.20, 29.12.20, 17.01.21, 20.01.21, 11.02.21, 03.05.21, 06.06.21, 17.06.21, 08.07.21, 14.07.21, 04.08.21, 26.10.21, 25.11.21, 25.01.22, 28.03.22, 31.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 11.05.22, 03.01.24, 14.01.24, 09.03.24, 19.03.24, 02.04.24, 04.04.24

 

הגבלה

הַגבָּלָה – קביעת גבול, המעטה

השורש: ג.ב.ל

שם הפועל: לְהַגבִּיל

דוגמאות:

הדיאטן אמר לי שאני יכול לאכול ירקות בלי הגבלה. אני צריך להגביל את כמות הסוכר שאני אוכל.

לילד הזה אין גבולות. ההורים חייבים לשים לו גבולות. בשלב הראשון צריך להגביל את מספר השעות שבהן הוא יושב מול המחשב.

בגלל העָרָפֶל יש הגבלות ראות. קשה לראות אפילו מטר קדימה. סעו לאט ובזהירות! 

 

הערך הגבלה נמצא בידיעות: 

05.07.1714.08.1725.09.1702.10.1722.05.1808.08.1818.10.1802.11.1820.12.18,

23.12.1801.01.1923.01.1909.04.1921.05.1922.05.1916.07.19, 22.07.19, 25.07.19, 06.11.19, 14.11.19, 08.01.20, 09.02.20, 17.03.20, 25.03.20, 02.04.20, 05.05.20, 05.05.20, 07.05.20, 18.06.20, 28.06.20, 30.06.20, 06.07.20, 06.07.20, 06.07.20, 07.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 13.09.20, 15.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 22.11.20, 07.12.20, 07.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 30.12.20, 06.01.21, 19.01.21, 16.02.21, 16.02.21, 22.02.21, 24.02.21, 01.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 11.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 01.06.21, 28.06.21, 04.08.21, 10.08.21, 12.08.21, 31.08.21, 10.11.21, 15.11.21, 22.11.21, 23.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 24.01.22, 02.02.22, 14.03.22, 24.04.22, 18.05.22, 26.06.22, 04.07.22, 28.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 04.08.22, 08.08.22, 19.11.23, 06.12.23, 11.03.24, 13.04.24