Browsing Archives

הגיב

הֵגִיב – אמר או עשה משהו אחרי דברים או מעשה של מישהו אחר

תְגוּבָה – ריאקציה, Comment

תְגוּבִית באינטרנט: טוֹקבּק Talk Back

 

דוגמאות:

אני מֵגִיב רע לאנטיביוטיקה.

הוא ביקש שהיא תבוא אתו למסיבה. היא הגיבה בשמחה.

העיתונאי שאל את השר שאלה בנושא ביטחוני. השר בחר לא להגיב וענה: אין תגובה!

הם עזבו את הפגישה בכעס בִּתגובה לדברי המנהל.

חלק מהתגובות שלנו הן תגובות ספונטניות, לא רְצוֹנִיוֹת.

באינטרנט אנשים כותבים תגובות לדברים שכותבים אחרים. רק חלק מהתגוביות חכמות. חלק מהן מלאות רוע.

 

הערך הגיב נמצא בידיעות: 31.05.1614.08.1630.10.16, 08.12.1627.03.1726.10.17, 05.11.1706.11.1714.11.17,

27.11.17, 04.02.1808.02.18, 14.02.1819.02.1829.05.1817.06.1826.06.1814.08.1827.02.1906.05.1914.07.19 31.10.19, 12.11.19, 10.12.19, 10.12.19, 22.12.19, 11.06.20, 03.09.20, 12.11.20, 12.01.21, 02.03.21, 06.10.21, 08.11.21, 20.01.22, 14.02.22, 14.02.22, 02.03.22, 06.04.22, 27.12.23, 03.01.24, 04.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 19.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגיש

הִגִיש – נתן, מסר

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לְהַגִיש

שם עצם: מַגָש

מַגישים אוכל, מַגישים אוכל במסעדה

מַגישים עזרה

מַגישים בקשה / תוכנית / מועמדות לתפקיד / לפרס

מַגישים בקשה לוועדה / להלוואה / למלגה / לאישור

מַגישים תלונה למשטרה

מַגישים ערעור לבית המשפט

 

 

הערך הגיש נמצא בידיעות:

 29.10.1713.11.1728.11.1724.12.1714.01.1818.02.18, 13.03.1807.05.1824.05.18, 24.05.1828.05.1804.06.18, 05.06.1814.06.1819.06.1824.06.1809.07.1812.11.1827.12.1803.01.19

16.01.19,

17.01.1903.02.1914.02.1921.02.1921.02.1924.02.1928.02.1907.05.19

22.05.1917.06.1624.06.1925.06.19,

25.07.19, 04.08.19, 30.10.19, 08.12.1, 19.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 20.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 07.05.20, 30.06.20, 14.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 19.11.20, 01.12.20, 22.12.20, 07.01.21, 31.01.21, 11.02.21, 02.03.21, 20.04.21, 20.05.21, 15.07.21, 29.09.21, 12.10.21, 21.10.21, 14.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 06.12.21, 11.01.22, 13.01.22, 20.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 13.07.22, 16.11.23, 30.11.23, 11.01.24, 28.01.24, 21.02.24, 23.02.24, 29.02.24, 04.03.24, 05.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 29.05.24, 17.06.24