Browsing Archives

הטיל

הֵטִיל / הִטִיל – שָׂם, זרק, קבע הוראה 

השורשים: נטל, טול

שם הפועל: לְהטִיל

מֵטִילִים עבודה, משימה, תפקיד, אחריות, חרם, עונש, ספק, מס, קנס, פחד

וגם: תרנגולת מטילה ביצים

בבניין הופעל: הוּטַל, מוּטָל, יוטַּל

שם עצם: הֶיטֵל – סוג של מס

 

הערך הטיל נמצא בידיעות: 10.08.1629.11.1601.02.1731.07.1706.08.1707.08.1717.08.1702.10.1728.01.18,

07.02.1826.02.1803.04.1816.04.18, 03.06.1817.06.1806.08.1806.08.18

 

הטריד

הִטְרִיד – הפריע למישהו ולא נתן לו מנוחה

השורש: ט.ר.ד

שם הפועל: לְהַטְרִיד

שם פעולה: הַטְרָדָה

הַטְרָדָה מינית – ניסיון לקיים קשר מיני עם מישהו בניגוד לרצונו

 

הערך הטריד נמצא בידיעות: 07.12.17

 

 

 

image_print