Browsing Archives

מחלבה

מַחלָבָה –  מקום שבו מְייַצְרִים חלב וגבינות

רבים: מַחלָבוֹת

סמיכות: מַחְלֶבֶת- , מַחְלְבוֹת-

דוגמאות:

הרפתן חולב את הפרות ברפת ומעביר את החלב למחלבה.

במחלבה מפסטרים את החלב ומכינים ממנו מוצְרֵי חלב: גבינות לבנות וצהובות, יוגורט, מעדני חלב.

בישראל יש כמה מחלבות גדולות וותיקות והרבה מחלבות קטנות.

 

הערך מחלבה נמצא בידיעות:

מחלקה

מַחְלָקָה – department, חלק בבית חולים

בבית חולים: מחלקת נשים, מחלקת ילדים, מחלקה כירורגית, מחלקה פנימית…

בבית אבות: מחלקה סיעודית

בחברה: מחלקת כוח אדם, מחלקת מכירות, מחלקה משפחתית…

במטוס: מחלקה ראשונה, מחלקת תיירים, מחלקת עסקים

באוניברסיטה: מחלקה לפיזיקה, מחלקה למתמטיקה (גם חוג לפיזיקה, חוג למתמטיקה)

 

הערך מחלקה נמצא בידיעות: 11.03.1814.08.1813.12.18, 07.02.21, 23.02.21