Browsing Archives

מחלבה

מַחלָבָה –  מקום שבו מְייַצְרִים חלב וגבינות

רבים: מַחלָבוֹת

סמיכות: מַחְלֶבֶת- , מַחְלְבוֹת-

דוגמאות:

הרפתן חולב את הפרות ברפת ומעביר את החלב למחלבה.

במחלבה מפסטרים את החלב ומכינים ממנו מוצְרֵי חלב: גבינות לבנות וצהובות, יוגורט, מעדני חלב.

בישראל יש כמה מחלבות גדולות וותיקות והרבה מחלבות קטנות.

 

הערך מחלבה נמצא בידיעות:

מחלוקת

מַחְלוֹקֶת – וִיכּוּחַ

מחלוקת, חילוקי דעות: חֵלֶק מהאנשים חושבים כך, חֵלֶק מהאנשים חושבים אחרת

 

הערך מחלוקת נמצא בידיעות: 05.01.1705.01.1728.06.1707.11.1714.11.17, 08.04.1804.05.1807.06.1801.08.18,

18.12.19, 12.03.20, 22.10.20, 18.11.20, 22.12.20, 31.12.20, 21.01.21, 27.05.21, 29.07.21, 19.10.21, 25.12.23, 11.02.24, 18.03.24, 30.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלקה

מַחְלָקָה – department, חלק בבית חולים

בבית חולים: מחלקת נשים, מחלקת ילדים, מחלקה כירורגית, מחלקה פנימית…

בבית אבות: מחלקה סיעודית

בחברה: מחלקת כוח אדם, מחלקת מכירות, מחלקה משפחתית…

במטוס: מחלקה ראשונה, מחלקת תיירים, מחלקת עסקים

באוניברסיטה: מחלקה לפיזיקה, מחלקה למתמטיקה (גם חוג לפיזיקה, חוג למתמטיקה)

 

הערך מחלקה נמצא בידיעות: 11.03.1814.08.1813.12.18, 07.02.21, 23.02.21