Browsing Archives

מחזור

מַחזוֹר – דברים שחוזרים על עצמם בסדר קבוע

בכלכלה: מחזור הכספים – כל הכספים שבשוק הכספים

             כל הכסף שעסק "מגלגל" בתקופה מסוימת

ביהדות: ספר תפילות לחגים

בבית הספר: כל התלמידים בני אותו גיל 

בצה"ל: כל החיילים המתגייסים באותו זמן: מחזור יולי, מחזור אוגוסט, מחזור מאי.

בטבע: מחזור החיים

בגוף האדם: מחזור הדם

                 המחזור של האישה, המופיע פעם בחודש – וֶסֶת

 

הערך מחזור נמצא בידיעות: 04.05.1710.051719.11.1726.12.1728.12.1728.12.1728.06.1817.07.1819.07.18, 02.08.20, 29.12.20, 31.08.21, 21.12.21, 20.09.22

 

מחזמר

מַחֲזֶמֶר מַחֲזֵה-זֶמֶר,  Musical

רבים: מַחֲזוֹת זֶמֶר

לדוגמה: סיפור הפרברים, גְבירתי הנאווה, עֲלוּבֵי החיים 

מַחֲזֶה – טקסט להצגת תיאטרון

מַחֲזַאי – כותב מחזות לתיאטרון (שיקספיר, חנוך לוין)

 

הערך מחזמר נמצא בידיעות: 

03.04.1808.04.1805.06.18, 12.06.1823.07.18, 29.07.18, 11.02.19, 30.07.21, 07.01.22, 07.01.22, 10.01.22, 20.01.22, 15.08.22, 15.08.22, 11.02.24