Browsing Archives

מחזור

מַחזוֹר – דברים שחוזרים על עצמם בסדר קבוע

בכלכלה: מחזור הכספים – כל הכספים שבשוק הכספים

             כל הכסף שעסק "מגלגל" בתקופה מסוימת

ביהדות: ספר תפילות לחגים

בבית הספר: כל התלמידים בני אותו גיל 

בצה"ל: כל החיילים המתגייסים באותו זמן: מחזור יולי, מחזור אוגוסט, מחזור מאי.

בטבע: מחזור החיים

בגוף האדם: מחזור הדם

                 המחזור של האישה, המופיע פעם בחודש – וֶסֶת

 

הערך מחזור נמצא בידיעות: 04.05.1710.051719.11.1726.12.1728.12.1728.12.1728.06.1817.07.1819.07.18, 02.08.20, 29.12.20, 31.08.21, 21.12.21, 20.09.22