Browsing Archives

מחיאות כפיים

מְחִיאוֹת כַַּּפַיִים –  מַכִּים בכף יד אחת על כף היד השנייה כדי להביע שמחה, עידוד

השורש: מ.ח.א

שם הפועל: לְִמְחוֹא כף

שם הפעולה: מְחִיאָה, מְחִיאוֹת כף

תְשוּאוֹת – מחיאות כפיים

 

הערך מחיאות כפיים נמצא בידיעות: 23.01.1821.05.18, 09.12.19, 03.01.2210.03.22

 

 

 

 

 

 

 

 

מחיה

מִחְיָה – כל מה שנחוץ לאדם כדי לחיות, המזון המספק כדי לחיות

יוֹקֶר המִחְיָה – רמת המחירים של אוכל, הלבשה וכו' שהאדם זקוק להם כדי לחיות

מֶרְחַב מִחְיָה – השטח שהאדם זקוק לו כדי לחיות

תְחוּם מִחְיָה – המקום הטבעי שגדלים בו בעלי חיים. בו הם מוצאים את האוכל שלהם

 

הערך מחיה נמצא בידיעות: 

31.12.17, 20.06.22

 

 

 

 

 

מחילה

מְחִילָה – סליחה וגם ויתור

השורש: מ.ח.ל

שם הפועל: לִמְחוֹל

מוחלים למישהו על משהו

צירוף: סְלִיחָה ומְחִילָה

במחילה מכבודך…

 

דוגמאות:

היא עזבה אותו. הוא לא מחל לה על כך עד היום.

במחילה מכבודכם, אני מבקש שתכבדו את המקום ולא תדברו בזמן הטקס.

 

הערך מחילה נמצא בידיעות: 13.12.17, 11.12.19

 

 

 

 

 

 

מחיצה

מְחִיצָה קיר דק המחלק אולם או חדר לשני חלקים

ברחבת כותל המערבי בירושלים יש מחיצה בין אזור הגברים לאזור הנשים

רבים: מְחִיצוֹת

חָצַץ – הפריד בין שני דברים על ידי מחיצה

חוֹצֵץ – בקלסר שמים חוצצים צבעוניים בין נושא לנושא.

דוגמה:

אחרי יומיים של סדנה הוּסְרוּ כל המחיצות בין המשתתפים והם דיברו בפתיחוּת.

 

הערך מחיצה נמצא בידיעות: 29.01.17, 06.10.19