Browsing Archives

מחווה

מֶחֱווָה – ג'סטה, תנועה קלה שאומרת משהו  

             tribute,  ביטוי של רצון טוב

רבים: מֶחֱווֹת

דוגמאות:

הם ערכו ערב מחווה למשורר ביום הולדתו ה-90.

ישראל עשתה מֶחֱווֹת לפלשתינים בזמן המשא ומתן.

 

הערך מחווה נמצא בידיעות: 20.12.1623.07.1715.01.18, 03.12.19, 06.08.20, 10.11.20, 22.12.20, 29.11.23

 

מחוז

מָחוֹז (ז') – חלק מהארץ, אזור

רבים: מְחוֹזוֹת

שם תואר: מְחוֹזִי

מְחוֹז חֶפצוֹ – המקום שאליו הוא רוצה להגיע

מְחוֹזוֹת ילדותנו – האזורים שבהם גרנו כשהיינו ילדים

 

הערך מחוז נמצא בידיעות:

 08.09.16, 18.01.17, 25.05.1715.11.1701.02.1806.06.18, 24.06.1808.07.1814.02.19,

27.02.19, 29.10.19, 12.11.19, 27.11.19, 19.12.19, 29.01.20, 11.05.20, 07.01.21, 09.02.21, 05.04.21, 10.11.21, 05.01.22, 13.01.22, 22.02.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 25.07.22