Browsing Archives

הסתיים

הִסְתַיֵיםנגמר

השורש: ס.י.ם

שם הפועל: לְהִסתַיֵים

שם הפועל בבניין פיעל: לְסַיֵים

שם הפעולה בבניין פיעל: סִיוּם  =  סוף

דוגמאות:

השיעור מסתיים בעוד חמש דקות.

הטיול מסתיים בירושלים.

קשה לו לסיים את האוכל.

 

הערך הסתיים נמצא בידיעות:

28.11.1629.01.1710.09.17, 26.09.1706.11.1727.11.17, 12.12.1720.12.1708.02.18,

13.03.18, 15.03.18, 30.04.1809.05.1828.05.1828.05.1813.06.1821.06.1804.07.1802.08.18

07.08.1808.08.1813.08.18, 03.09.18,

09.10.1818.10.1828.10.1802.11.1818.11.1810.02.1924.02.1905.05.19

20.05.1920.05.19, 04.08.19, 03.09.19, 05.09.19, 17.9.19, 19.09.19, 19.09.19 , 24.10.19, 27.10.19, 06.11.19, 12.01.20, 26.01.20, 06.02.20, 04.03.20, 05.05.20, 14.06.20, 15.10.20, 19.10.20, 21.10.20, 07.12.20, 31.12.20, 10.03.21, 14.03.21, 20.04.21, 01.07.21, 08.07.21, 09.08.21, 28.10.21, 26.01.22, 28.04.22, 29.05.22, 22.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 19.10.23, 01.12.23, 01.12.23, 24.12.23, 14.04.24

 

הסתיר

הִסְתִיר – הֶחביא, שמר במקום סתר, שמר בסוד

שם הפועל בבנין הפעיל: לְהַסְתִיר

שם הפעולה: הַסְתָרָה

בבניין הופעל: הוּסְתַר, מוּסְתָר, יוּסְתַר

תואר הפועל: בַּּסֵתֶר, בְּהֶסְתֵר

מַתָן בַּסֵתֶר – נְתִינַת צְדקה בלי להודיע מי הנותן

 

הערך הסתיר נמצא בידיעות: 28.05.24