Browsing Category

תחזית מזג האוויר

29.03.18

 

היום:

הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת. ינשבו רוחות חזקות. יִשְׂרוֹר אוֹבֶך שישקע בְּהַדְרָגָה לקראת הצהרייםיִיתָכֵן גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. משעות הערב ובמהלך הלילה יֵרד גשם מקומי מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בצפון ובמרכז.

מחר, ערב ליל הסדר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. משעות הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה.

שבת:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. הטמפרטורות יעלו ויהיו רגילות בעונה.

28.03.18

 

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שְרָבִי. יִיתָכֵן גשם מקומי בעיקר בצפון.

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה. ינשבו רוחות עֵרוֹת ועד הצהריים יהיה אָבִיך. משעות הערב צָפוּי גשם בצפון ובמרכז ויִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

27.03.18

 

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל ירידה קלה של הטמפרטורות במישור החוף ובשפלה. בהרים ובפנים הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל עד שְרָבִי. בדרום יִיתָכְנו גשמים קלים.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. ייתכנו גשמים מקומיים ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בדרום ייתכן אוֹבֶך.

26.03.18

 

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלַחוּת וייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן חלקית. תחול ירידה קלה של הטמפרטורות במישור החוף ובשפלה. בהרים ובפנים הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר יִיתָכֵן אוֹבֶך בצפון הארץ.

25.03.18

 

היום:

נָאֶה. הטמפרטורות יעלו במקצת.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות וירידה בלַחוּת וייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

22.03.18

 

היום:

הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת וייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

מחר:

התחממות נוֹסֶפֶת. יוסיף להיות שְרָבִי בכל רחבי הארץ. משעות הצהרים יִיתָכֵן אוֹבֶך. בדרום ינשבו רוחות חזקות.

שבת:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יֵרדו במידה מַשְמָעוּתִית והלַחוּת תעלה. ינשבו רוחות חזקות. עֲדַיִין ייתכן אובך. ייתכן טִפְטוּף עד גשם קל בעיקר בצפון ובמרכז.