Browsing Category

תחזית מזג האוויר

08.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם קל בצפון ובמישור החוף.

מחר:

מעונן חלקית. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות יהיו נמוכות במעט מהרגיל בעוֹנָה.

 

04.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

שבת:

מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויֵיעָשֶׂה חם מהרגיל בעוֹנָה.

03.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ יֵיעָשֶׂה חם מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד נָאֶה עם ירידה בטמפרטורות, אך בהרים ובפנים הארץ עֲדַיִין חם מעט מהרגיל בעונה.

02.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית וייעשה נָאֶה, תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. יִיתָכֵן גשם מקומי במזרח הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות עֵרוֹת לאורך החוף.

מחר:

בָּהִיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות. חם מהרגיל עד שְרָבִי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ.

 

17.09.18

היום:

מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה.

יום הכיפורים:

מעונן חלקית עד נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

13.09.18

היום:

מעונן חלקית עד נאה. בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית וייעשה נאה. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות בעונה.

שבת:

לא שינוי של ממש במזג האוויר.

image_print