תחזית מזג האוויר

10.01.24

היום:

לקראת הצוהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון והם יִתְפַּשְטו בְּהַדְרָגָה למישור החוף המרכזי והדרומי, וילוו בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. ינשבו רוחות עֵרוֹת. תָחוּל ירידה בטמפרטורות. בחרמון יֵרד שֶלֶג. בלילה הגשמים יתחזקו ויֵרדו מצפון הארץ עד לצפון הנגב, ועֲדַיִין יִיתָכְנו סופות רעמים בּוֹדְדוֹת. קַייָם חֲשָש מֵהֲצָפוֹת בעיקר בערי החוף.

מחר:

גשמים לִפְרָקִים יֵרדו מצפון הארץ ועד לצפון הנגב וייתכנו סופות רעמים בּוֹדְדוֹת. קיים חשש מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בדרום יוסיפו לנשב רוחות ערות, וייתכן שם אוֹבֶך. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בחרמון יֵרד שלג.