תחזית מזג האוויר

16.8.29

היום:

תחול הכבדה נוספת בעומס החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.