תחזית מזג האוויר

6.10.20

היום:

תחול התחממות נוספת ותהיה הכבדה בעומס החום. ייעשה חם מהרגיל לעונה.

מחר:

התחממות קלה נוספת. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי.