תחזית מזג האוויר

11.07.19

היום:

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. יִשְׂרְרו עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים ברוב האֲזוֹרִים.

מחר:

יוסיף להיות חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. ישְׂרְרו עומְסֵי חום כבדים ברוב האזורים.

שבת:

מְעוּנָן חֶלְקִית וייעשה נָאֶה. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעוֹנָה. תחול הקלה בעומסי החום.