תחזית מזג האוויר

01.08.21

היום:

תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והָבִיל ברצועת החוף. עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים יִשְׂרְרו ברוב האֲזוֹרִים.

מחר:

חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב האזורים.