תחזית מזג האוויר

27.06.21

היום:

תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות והַכבָּדָה בעוֹמֶס הַחוֹם.

מחר:

תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והכבדה נוספת בעומס החום. יהיה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף.

הודעה לקוראים: לצערנו, בְּשֶל תַקָלָה טֶכנית התחזית אינה מוקלטת. אנחנו מְקַוִוים לְתַקֵן את התַקָלָה בהֶקְדֵם. איתְכם הסליחה!