תחזית מזג האוויר

18.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. צְפוּיָה ירידה קלה בטמפרטורות. יִיתָכֵן גשם מקומי בצפון ובמרכז.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן ותָחוּל ירידה בטמפרטורות. מצפון הארץ עד לצפון הנגב צפויים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. במרכז הנגב ייתכן גשם מקומי. קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח.

שבת:

גשם לִפְרָקִים צפוי לרדת בצפון ובמרכז מלווה בסופות רעמים יחידות. בנגב עֲדַיִין ייתכן גשם מקומי. קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח. צפויה ירידה נִיכרת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.