תחזית מזג האוויר

06.09.20

היום:

תָחוּל ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יהיה עֲדַיִין חם מהרגיל עד שְרָבִי. לאורך מישור החוף יהיה הָבִיל. יוסיפו לשרור עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים.

מחר:

ברוב אזורי הארץ יהיה חם מהרגיל עד שרבי. לאורך מישור החוף יהיה הביל. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.