תחזית מזג האוויר

28.07.22

היום:

צְפוּיָה עלייה בטמפרטורות והַכבָּדָה בעוֹמְסֵי הַחוֹם. חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יִשְׂרְרו עומסי חום כְּבֵדִים.

מחר:

יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעוֹנָה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיף לשרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.

שבת:

ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.