תחזית מזג האוויר

12.10.20

היום:

בָּהִיר. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף אחה"צ.

מחר:

בהיר. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. הרוחות הצפוניות יתחזקו אחה"צ לאורך מישור החוף.