תחזית מזג האוויר

08.09.20

היום:

בהרים ובפנים הארץ תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות, אך ברוב אֲזוֹרֵי הארץ עֲדַיִין יהיה חם מהרגיל עד שְרָבִי. לאורך מישור החוף יוסיף להיות הָבִיל. יוסיפו לשרור עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים.

מחר:

ברוב אזורי הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים.