תחזית מזג האוויר

27.07.20

היום:

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. יִשְׂרוֹר עוֹמֶס חוֹם כָּבֵד עד קיצוני.

מחר:

יוסיף להיות חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני.