תחזית מזג האוויר

02.07.17

 

היום:

תָחוּל עלייה בטמפרטורות. יהיה שְרָבִי בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. ישרור עוֹמֶס חוֹם כָּבֵד ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

הלילה:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית.

מחר:

יוסיף להיות שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל מאוד במישור החוף. ישרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.