תחזית מזג האוויר

31.05.21

היום:

הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת וייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בצהריים הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

בָּהִיר. תָחוּל ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת. הטמפרטורות עֲדַיִין גבוהות מהרגיל בעוֹנָה.