תחזית מזג האוויר

23.04.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. הטמפרטורות יִרדו במִידָה נִיכרת ויחזרו להיות רגילות לעוֹנָה.

מחר:

תָחוּל עלייה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום וייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. ינשבו רוחות חזקות. ייעשה אָבִיך במרכז, ובדרום יִתְחוֹֹלְלו סוּפוֹת חול מקומיות. יִיתָכֵן גשם מקומי.

שבת:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מקומי. בצפון ייתכנו סופות רְעָמִים יְחִידוֹת. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות עֵרוֹת.