תחזית מזג האוויר

22.0719

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית וייעשה בָּהִיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והַכבָּדָה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

מחר:

תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. ייעשה חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף.