תחזית מזג האוויר

12.02.17

היום:

גשם מדי פעם מצפון הארץ ועד הנגב מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדדְוֹת. קיים חֲשָש משִיטְפוֹנוֹת במזרח ובדרום. בחרמון יֵרד שלג קל. תָחוּל ירידה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

הלילה:

גשם לִפְרָקִים מצפון הארץ ועד הנגב מלווה בסופות רעמים בודדות. יִיתָכֵן שלג בחרמון. קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

מחר:

גשם לפרקים מצפון הארץ ועד צפון הנגב מלווה בסופות רעמים בודדות. בדרום יֵרדו גשמים מקומיים. קיים חשש משיטפונות במזרח ובדרום. בחרמון יֵרד שלג.