תחזית מזג האוויר

06.03.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות וייעשה חם ויבש מהרגיל עד שְרָבִי. ינשבו רוחות חזקות וייעשה אָבִיך. בדרום יִתְחוֹֹלְלו סוּּפוֹת חול מקומיות. יִיתָכְנו סופות חול גם במרכז. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. אחה"צ יַחְדוֹר לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טִפְטוּף בצפון ובמרכז.