תחזית מזג האוויר

22.12.19

היום:

בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות, שיהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעוֹנָה.

מחר:

בהיר בדרך כלל. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ובדרום.