תחזית מזג האוויר

10.05.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת, אך בהרים ובפנים הארץ יהיה עֲדַיִין חם מהרגיל עד שְרָבִי. משעות הצהריים בדרום יִיתָכְנו מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית, בפנים הארץ ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל. בדרום הנגב עדיין ייתכן גשם מקומי.