Browsing Archives

כ״ח באייר תשפ״א 10.05.21

יום שני כ"ח באייר תשפ"א 10.05.21


06:10: בְּצֵל המְתִיחוּת חוגְגים היום את יום ירושלים בִּמְלֹאת 54 שנים לאִיחוּד העיר

06:10: המשטרה עֲרוּכָה בכוֹחוֹת מְתוּגְבָּרים לקראת מִצְעַד הדְגלים המָסוֹרְתֵי ואֵירוּעֵי יום ירושלים 

06:10: טרור הבלונים: 40 שְׂרֵפוֹת פָּרצו אתמול בנגב המערבי, יער בְּאֵרִי נִשְרַף

06:50: 7 רקטות נוֹֹרוּ אֶמֶש, הלילה והבוקר מעזה לשטח ישראל, אין נִפגעים

06:50: בִּתְגובה לִירִי הרקטות ולטרור הבלונים: צה"ל תָקַף הלילה ברְצועה, מעבר 'ארז' נסגר הבוקר, מֶרְחַב הדַיִג צוּמְצַם

06:10: בהר הרצל יִתקיים היום הטקס הממלַכתי לזכר 4,000 בְנֵי קְהילַת יהודֵי אתיופיה שנִסְפו בדַרְכָּם לישראל

06:10: האו"ם וארה"ב מַבִּיעִים דְאָגָה מהמַצָב בירושלים וקוראים לא לְפַנוֹת תושבים פלסטינים מִבָּתֵיהֶם

06:10: היום: שְביתה של הרופאים בבתֵי החולים ובקופות החולים

06:10: הממשלה אישרה אתמול את הרפורמה 'נֶפֶש אחת' לטיפול בנְכֵי צה"ל במשרד הביטחון

06:10: במַעֲרֶכֶת הפוליטית נִמשכים המַגָעים להֲקָמַת ממשלה

06:10: התרגיל הגדול בתולדות צה"ל – 'מֶרְכְּבוֹת הָאֵש' – יצא לדרך

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,377

06:10: המגֵפה בעולם: 159.231 מיליון נדבקים, 3.320 מיליון מתים

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: התחזית: ירידה בטמפרטורות, חם מהרגיל בעונה

היום: שְביתה של הרופאים בבתֵי החולים ובקופות החולים

הִסתדרות הרופאים מְקַיֶימֶת היום שְביתַת אַזְהָרָה בת יְמָמָה בבתֵי החולים ובקופות החולים. במסגרת השְביתה יִידָחוּ נִיתוּחִים לא דְחוּפים ופְעילות הקופות תְצוּמְצַם.

ההִסתדרות הרְפואית הִכְרִיזה על השְביתה כְּאוֹת מְחָאָה על הִתְנַהֲלוּת משרד האוצר. הרופאים מוֹחִים נגד הכַוָונָה של משרד האוצר לְבַטֵל 600 תְקָנִים של רופאים ורופאות שנִתְנוּ בשנה החולֶפֶת ועל פְּגיעה בתְנָאֵי העבודה של המִתְמַחִים בפתולוגיה.

נִדְחָה הדיון בבית המשפט על פִּינוּי משפחות בשֵייח ג'ראח

לְבַקָשַת היועֵץ המִשְפָּטי למֶמשלה ד"ר אביחי מנדלבליט, בית המשפט העֶליון דָחָה את הדִיוּן על פינוּי המִשפחות הפלסטיניות בשְכוּנַת שֵייח ג'ראח במִזרח ירושלים, שנִקְבַּע להיום. מועד חדש יִיקָבַע בתוך 30 יום.

בשָבועות האַחרונים אֵירְעוּ עִימוּתִים אַלִימִים בין מַפגינים ערבים וִיהודים לבין המשטרה לִקראת ההַחְלטה הצְפוּיָה בבית המִשפט.

76 שנים לניצָחון על גרמניה הנאצית

רוסיה צִייְנה את יום השנה ה-76 לניצָחון על גרמניה הנאצית במִלְחֶמֶת העולם השנייה בשוּרָה של מִצְעָדִים צְבָאִיים ברַחֲבֵי המדינה.

במִצְעָד בכִיכַּר האֲדוּמָה הִשְתַתְפו 12,000 חַיָילים וחַיָילות, 80 מְטוסים והוּצְגו 190 כֵּלים צְבָאִיים שונים.

בישראל נֶעֶרְכוּ טִקְסֵי אַזְכָּרָה בנוֹכְחוּת וַתִיקֵי מִלְחֶמֶת העולם השְנייה החיים בישראל.

10.05.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת, אך בהרים ובפנים הארץ יהיה עֲדַיִין חם מהרגיל עד שְרָבִי. משעות הצהריים בדרום יִיתָכְנו מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית, בפנים הארץ ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל. בדרום הנגב עדיין ייתכן גשם מקומי.