תחזית מזג האוויר

30.01.24

היום:

גשמים לִפְרָקִים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים צְפוּיִים לרדת בצפון ובמרכז. בחרמון יֵרד שֶלֶג. בצפון הנגב יִיתָכֵן גשם מקומי. קַייָם חֲשָש מֵהֲצָפוֹת מקומיות לאורך מישור החוף. ינשבו רוחות עֵרוֹת. ייעשה קר מהרגיל. משעות אחה"צ ייתכן שלג בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון והרי המרכז.

מחר:

גשם לפרקים צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף שילווה בסופות רעמים בּוֹדְדוֹת. בחרמון יֵרד שלג. במרכז צפויים גשמים מקומיים. בפסגות הגבוהות של הרי הצפון והרי המרכז ייתכן שלג. עדיין קיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף. יוסיף להיות קר מהרגיל לעוֹנָה.