תחזית מזג האוויר

13.07.17

היום:

בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות ובעוֹמְסֵי הַחוֹם. יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף.

הלילה:

מְעוּנָן חֶלְקִית.

מחר:

תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות והַכבָּדָה בעומסי החום. יֵיעָשֶׂה חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום כְּבֵדִים יִשְׂרְרו ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

שבת:

יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ והביל במשור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.