תחזית מזג האוויר

28.07.20

היום:

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. תָחוּל הַכבָּדָה בעוֹמֶס הַחוֹם.

מחר:

יוסיף להיות חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יִשְׂרוֹר עומס חום כָּבֵד עד קיצוני ברוב האֲזוֹרִים.