תחזית מזג האוויר

08.12.19

היום:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מִידי פַּעַם. משעות אחה"צ הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה עד צפון הנגב ויִתְחוֹֹלְלו סוּפוֹת רְעָמִים. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בערב קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח. במישור החוף ובשפלה חשש קל להֲצָפוֹת.

מחר:

גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסופות רעמים יֵרד מהצפון ועד לנגב. חשש לשיטפונות במקומות המוּעָדִים. עֲדַיִין חשש קל להצפות במישור החוף ובשפלה. בנחלי המזרח חשש קל לשיטפונות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון יִיתָכֵן שֶלֶג.