תחזית מזג האוויר

07.09.20

היום:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יהיה חם מהרגיל עד שְרָבִי. לאורך מישור החוף יהיה הָבִיל. יִשְׂרְרו עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים.

מחר:

ברוב אזורי הארץ יהיה חם מהרגיל עד שרבי. לאורך מישור החוף יהיה הביל. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.