תחזית מזג האוויר

13.11.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם עלייה קלה בטמפרטורות. במשך היום יִיתָכְנו גשמים מקומיים בצפון מזרח הארץ.

מחר:

מִמטָרִים מקומיים ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. ייתכנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. יש חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת ויהיו נמוכות מהרגיל.