Browsing Category

תחזית מזג האוויר

08.12.21

היום:

ינשבו רוחות חזקות. במרכז ייעשה אָבִיך ובדרום יִתְחוֹֹלְלו סוּּפוֹת חול מקומיות. בְּמַהֲלַך הבוקר יִיתָכֵן גשם מקומי בצפון. משעות הצוהריים הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה למרכז, מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. במישור החוף קַייָם חֲשָש להֲצָפוֹת. בחרמון ייתכן שֶלֶג. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת. לקראת לילה קיים חשש לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בצפון ובמרכז יֵרד גשם מקומי שייפסק לקראת שעות הערב. תָחוּל ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

07.12.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

מחר:

מעונן חלקית. ינשבו רוחות חזקות. במרכז ובדרום ייעשה אָבִיך, ובדרום אף יִיתָכְנו סוּּפוֹת חול מקומיות. בְּמַהֲלַך היום יחל לרדת גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת.

 

06.12.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה. בהרים יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות לקראת ערב.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

 

05.12.21

היום:

מעונן חלקית עם ירידה של הטמפרטורות. ינשבו רוחות ערות. ייעשה אביך בדרום ואולי גם במרכז. משעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, מלווים בסופות רעמים יחידות. 

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהרים יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות לקראת ערב.

02.12.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בבוקר ייתכן טִפְטוּף. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. והן יהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

 

01.12.21

היום:

גשם מִדי פַּעַם יֵרד מהצפון ועד צפון הנגב וילווה ברוחות עֵרוֹת. בצפון יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. בדרום ייתכן אוֹבֶך. קַייָם חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת. לקראת ערב הגשם צָפוּי להיחלש בְּהַדְרָגָה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

 

 

30.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בְּמַהֲלַך היום יַחְדוֹר בְּהַדְרָגָה לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת. גשמים יֵרדו מִידי פַּעַם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וינשבו רוחות עֵרוֹת. בצפון בעיקר יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת, ובדרום ייתכן אוֹבֶך. קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

 

29.11.21

היום:

תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. חם מהרגיל לעוֹנָה ויבש ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. לקראת ערב יתחזקו הרוחות המזרחיות בהרי הצפון.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. בְּמַהֲלַך היום יַחְדוֹר בְּהַדְרָגָה לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

 

 

25.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בצפון ובמישור החוף יִיתָכֵן גשם קל.

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי.

שבת:

מעונן חלקית עד בָּהִיר עם עלייה בטמפרטורות.