Browsing Category

תחזית מזג האוויר

27.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה.

מחר:

נָאֶה עם עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל בעונה.

שבת:

מוענן חלקית עד מעונן, גשם מקומי, ברובו קל בעיקר בצפון. תחול ירידה נִיכרת בטמפרטורות.

 

24.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בשעות הצהריים יִיתָכְנו מִמטָרִים מקומיים, בעיקר בהרים. חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. משעות הלילה צְפוּיִים ממטרים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בעיקר בדרום. קַייָם חשש חמור לשיטפונות בנחלי הדרום.

מחר:

ממטרים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום ובמזרח. קיים חשש חמור לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. משעות הצהריים הגשמים יֵיחָלְשוּ בְּהַדְרָגָה.

 

23.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִיתיִיתָכְנו טִפְטוּפים עד גשמים קלים בצפון ובמרכז. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות במרכז ובדרום. משעות הערב והלילה צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים בדרום. קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום ומדבר יהודה.

 

20.02.20

היום:

מְעוּנָן. גשמים מקומיים, ברובם קלים, צְפוּיִים לרדת מהצפון ועד לצפון הנגב. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן עם עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בצפון יִיתָכֵן גשם מקומי משעות הערב. בלילה הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט גם למרכז.

שבת:

מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. תחול ירידה בטמפרטורות.

 

19.02.20

 

היום:

מִמטָרִים לִפְרָקִים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בנחלי הדרום והמזרח קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹתתָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות.

מחר:

מְעוּנָן. גשם מקומי קל צָפוּי לרדת מהצפון ועד לצפון הנגב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

 

18.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת. תָחוּל עלייה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום והן יהיו רגילות לעוֹנָה. משעות אחה"צ צָפוּי גשם מקומי מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת, בעיקר בצפון.

מחר:

מִמטָרִים לִפְרָקִים מלווים בסופות רעמים ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בנחלי הדרום והמזרח קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת. תחול ירידה נִיכרת בטמפרטורות.

 

17.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. יִיתָכֵן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית, בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹתתָחוּל עלייה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום והן יהיו רגילות לעוֹנָה.

 

16.02.20

היום:

מהצפון ועד צפון הנגב צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בדרום יִיתָכֵן גשם מקומי. בנחלי הדרום והמזרח חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.