Browsing Category

תחזית מזג האוויר

31.03.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית, צָפוּי גשם מקומי. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל. הרוחות יתחזקו, וייעשה אָבִיך בעיקר בדרום הארץ. בשעות אחה"צ יחדור לאזורינו אוויר קריר יותר ולַח.

מחר:

מעונן חלקית ותחול ירידה מַשְמָעוּתִית בטמפרטורות אשר יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה. צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז.

 

30.03.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עֲלִייה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית. תחול עֲלִייָה ניכֶּרֶת נוֹסֶפֶת בטמפרטורות ויֵיעָשֶׂה חם מהרגיל עד שְרָבִי. יִיתָכֵן גשם מְקומי. הרוחות יִתְחזקו ויֵיעָשֶׂה אָבִיך. אחה"צ יַחְדוֹר לאזורֵנו אוויר קריר יותר ולַח.

 

 

26.03.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. משעות הצהריים יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון והמרכז. הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת בעיקר במישור החוף ובשפלה.

מחר:

מעונן חלקית. בבוקר עֲדַיִין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תָחוּל ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. בדרום הארץ ייתכן אוֹבֶך.

שבת:

מעונן חלקית. צָפוּי גשם מקומי בעיקר בצפון. תחול ירידה בטמפרטורות. יהיה מעט קריר מהרגיל לעוֹנָה.

 

 

25.03.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית ויִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אוֹבֶך.

 

 

24.03.20

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף ובשפלה תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות.

 

23.03.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה. יִיתָכְנו טִפְטוּפים.

מחר:

בָּהִיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הרוחות יתחזקו מעט וייתכן אוֹבֶך.

 

19.03.20

היום:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מִידי פַּעַם. בצפון יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. ינשבו רוחות עֵרוֹת. יוסיף להיות קר מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

בצפון ובמרכז יֵרד גשם לְסֵירוּגִין. ייתכנו סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. בחרמון יֵרד שלג, וייתכן שלג גם בצפון רמת הגולן. יהיה קר מהרגיל לעונה. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת.

שבת:

מהצפון ועד לצפון הנגב גשם לסירוגין מלווה בסופות רעמים. בדרום צפוי גשם מקומי. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות. קר מהרגיל לעונה.

 

18.03.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מקומי. לקראת הצהריים הגשם ייחלש ויתמעט. עֲדַיִין ינשבו רוחות עֵרוֹת. תָחוּל ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי. בצפון יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדדְוֹת. עדיין ינשבו רוחות ערות. יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה.