Browsing Category

תחזית מזג האוויר

15.09.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה קלה של הטמפרטורות. בְּמַהֲלַך היום יִיתָכֵן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.

יום כיפור:

מעונן חלקית עם ירידה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. עד שעות הצוהריים עֲדַיִין ייתכן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.

יום שישי:

מעונן חלקית, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.

שבת:

מעונן חלקית עד בָּהִיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.

 

 

09.09.21

היום:

נָאֶה עם עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעוֹנָה. תורגש הַכבָּדָה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עד שעות הצוהריים יִיתָכֵן טִפְטוּף לאורך מישור החוף.

שבת:

מעונן חלקית ותחול ירידה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף.

 

02.09.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. ירידה קלה בטמפרטורות עם הקלה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

מחר:

תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

שבת:

ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

 

01.09.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ וייעשה שם חם ויבש מהרגיל. ברצועת החוף יהיה הָבִיל.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

29.08.21

היום:

מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות. צפויה הקלה בעומס החום.

יום שני:

ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.

יום שלישי:

לא שינוי של ממש במזג האויר.

יום רביעי:

תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל לעונה. יהיה הביל ברצועת החוף.