Browsing Category

תחזית מזג האוויר

23.01.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִיתתָחוּל עלייה קלה של הטמפרטורות. משעות הערב יחלו לנשב רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן חלקית. תחול עלייה נִיכרת בטמפרטורות והן ייעשו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בְּמַהֲלַך היום יתחזקו הרוחות בדרום וייעשה שם אָבִיך. יִיתָכֵן אובך גם במרכז.

17.01.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, הטמפרטורות עֲדַיִין יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. עד הצהריים יִיתָכֵן גשם קל בעיקר במרכז ובדרום. בהרים יוסיפו לנשב רוחות עֵרוֹת.

מחר:

מעונן חלקית. עלייה קלה בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית עם עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

 

16.01.19

היום:

ינשבו רוחות חזקות ויִיתָכֵן אוֹבֶך בדרום ובמרכז. בְּמַהֲלַך הבוקר יחל לרדת בצפון גשם עם סוּפוֹת רְעָמִים והוא יִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה עד לצפון הנגב. חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת והֲצָפוֹת. מהצהריים יֵרד שֶלֶג בפסגות הרי הצפון. לקראת ערב ירד שלג בפִסְגוֹת הרי המרכז, כולל ירושלים. קר.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, הטמפרטורות עֲדַיִין יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. עד הצהריים ייתכן גשם קל בעיקר במרכז ובדרום.

15.01.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. ינשבו רוחות דרום-מערביות עֵרוֹת לאורך החוף. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר. בשעות הערב יתחזקו הרוחות ויִיתָכֵן אוֹבֶך בדרום ובמרכז.

מחר:

גשמים וסוּפוֹת רְעָמִים בצפון. בדרום ינשבו רוחות חזקות ויהיה אביך. במהלך היום הגשמים יִתְפַּשְטו עד לצפון הנגב. חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת והֲצָפוֹת. מהצהריים יֵרד שֶלֶג בפִסְגוֹת הרי הצפון. אחה"צ יֵרד שלג בפסגות הרי המרכז. ייתכן שלג בירושלים. בלילה ייחלשו הגשמים והרוחות.

14.01.19

היום:

גשמים יֵרדו לִפְרָקִים בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹתקַייָם חֲשָש מֵהֲצָפוֹת בעיקר במישור החוף הצפוני. יוסיפו לנשב רוחות עֵרוֹת. אוֹבֶך בעיקר בדרום. בחרמון יֵרד שֶלֶג.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. ינשבו רוחות דרום מערביות ערות לאורך החוף. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר. ייתכן אובך בעיקר בדרום.

13.01.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה בטמפרטורות. הרוחות יתחזקו וייעשה אָבִיך בדרום ובמרכז. אחה"צ יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון. בלילה הגשמים יתחזקו בְּהַדְרָגָה ויִתְפַּשְטו למישור החוף וילוו בסוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

מחר:

גשמים יֵרדו לִפְרָקִים בעיקר בצפון מלווים בסופות רעמים בּוֹדְדוֹת. במרכז הארץ יִיתָכֵן גשם מקומי. קַייָם  חֲשָש מֵהֲצָפוֹת בעיקר במישור החוף הצפוני. יוסיפו לנשב רוחות חזקות. אובך בעיקר בדרום. בחרמון יֵרד שֶלֶג. לקראת הערב הגשם יתמעט וייחלש.

10.01.19

היום:

נָאֶה בדרך כלל ותָחוּל עלייה בטמפרטורות.

מחר:

נאה עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

שבת:

מעונן חלקית. עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.