Browsing Category

תחזית מזג האוויר

08.04.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במִידָה ניכרת והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות אחה"צ יִיתָכֵן גשם קל בצפון ולאורך מישור החוף.

שבת:

מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מקומי. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ ינשבו רוחות מערביות חזקות. תחול ירידה מַשְמָעוּתִית נוספת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה.

 

07.04.21

היום:

בָּהִיר בדרך כלל. תָחוּל ירידה בטמפרטורות לאורך מישור החוף והשפלה. בהרים ובפנים הארץ עֲדַיִין חם מהרגיל עד שְרָבִי.

מחר:

בהיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, אך הן עדיין יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

 

06.04.21

היום:

תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. חם מהרגיל עד שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז.

מחר:

בהיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול ירידה בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת לאורך מישור החוף והשפלה. עֲדַיִין חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

 

05.04.21

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ ייעשה חם ויבש מהרגיל. לאורך מישור החוף הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בשעות אחר הצוהריים הרוחות יתחזקו במישור החוף.

מחר:

תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. ייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז.

 

04.04.21

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

בהיר. תחול עלייה נִיכרת בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ ייעשה חם ויבש מהרגיל. לאורך מישור החוף הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

 

01.04.21

היום:

מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר:

גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים בודדות בעיקר בצפון. הרוחות יתחזקו. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל.

שבת:

מעונן חלקית. עד שעות הצהריים עדיין צפוי גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה.

31.03.21

היום:

מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף.

מחר:

מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון.

29.03.21

היום:

בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהממוצע בעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. 

מחר:

בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

25.03.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמרכז.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צְפוּיִים לרדת בצפון ובמרכז. בצפון הנגב ייתכן גשם קל. לאורך החוף ינשבו רוחות עֵרוֹת. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

שבת:

מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון עדיין ייתכן גשם מקומי קל.

בחג:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.