Browsing Category

תחזית מזג האוויר

19.01.21

היום:

בצפון צָפוּי גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. קַייָם חֲשָש להֲצָפוֹת. משעות הצהריים הגשם יִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה למרכז. חשש קל מִשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. בחרמון יֵרד שֶלֶג. ינשבו רוחות חזקות. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל. בְּמַהֲלַך הלילה הגשמים יתפשטו לנגב. קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

מחר:

צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים ובָרָד מהצפון ועד לנגב. שלג יֵרד בחרמון ובצפון רמת הגולן. יִיתָכֵן שלג בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון והמרכז. חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח והצפות במישור החוף ובשפלה. קר מהרגיל בעוֹנָה. משעות אחר הצהריים הגשמים ייחלשו בהדרגה.

 

 

 

18.01.21

היום:

בצפון ובמרכז צְפוּיִים גשמים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. בחרמון יֵרד שֶלֶג. הטמפרטורות יֵרדו והן יהיו נמוכות מהרגיל. משעות אחה"צ הגשמים יתמעטו.

מחר:

בצפון הארץ צפוי גשם לִפְרָקִים מלווה בסופות רעמים. בְּמַהֲלַך היום הגשם יִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה עד לצפון הנגב. חשש משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. בחרמון יֵרד שלג. ינשבו רוחות חזקות. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל.

 

17.01.21

היום:

בצפון צָפוּי גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. קַייָם חֲשָש מֵהֲצָפוֹת בצפון. בחרמון יֵרד שֶלֶג. בְּמַהֲלַך היום הגשם צפוי להתפשט גם למרכז. ינשבו רוחות חזקות ויִיתָכֵן אוֹבֶך בדרום. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בּוֹדְדוֹת. חשש מִשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. בחרמון יֵרד שלג. הטמפרטורות יֵרדו והן יהיו נמוכות מהרגיל.

14.01.21

היום:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. בשעות הבוקר עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי בדרום. ינשבו רוחות דרום מערביות חזקות. קַייָם חֲשָש להֲצָפוֹת בעיקר בצפון. בחרמון יַרד שֶלֶג. בדרום ייתכן אוֹבֶך משעות הצהריים. קיים חשש לשִיטְפוֹנוֹת בבקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות. הגשמים והרוחות ייחלשו בְּמַהֲלַך הלילה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בצפון ובמישור החוף יוסיף לרדת גשם מקומי ברובו קל. הגשם ייחלש בְּהַדְרָגָה.

שבת:

בצפון ובמישור החוף יַרד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יְחִידוֹת. הגשם יתפשט בהדרגה למרכז. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון יַרד שֶלֶג.

 

13.01.21

היום:

הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. הרוחות יתחזקו. בדרום ייעשה אָבִיך ויִיתָכֵן אובך גם במרכז. לקראת ערב יחל לרדת גשם מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בצפון ובמישור החוף. בלילה הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה למרכז. בדרום ייתכן גשם מקומי. קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח והדרום.

מחר:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם לִפְרָקִים מלווה בסופות רעמים. ינשבו רוחות דרום מערביות חזקות. קיים חשש להֲצָפוֹת בעיקר במישור החוף הצפוני. בחרמון יֵרד שֶלֶג. בדרום ייעשה אביך משעות הצהריים. קיים חשש לשיטפונות בבקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות. הגשמים והרוחות ייחלשו בְּמַהֲלַך הלילה.

 

12.01.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. בְּמַהֲלַך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון והמרכז. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות יתחזקו. בדרום ייעשה אָבִיך. יִיתָכֵן אוֹבֶך גם במרכז. לקראת ערב יחל לרדת גשם מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. הגשם יִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה למרכז. בדרום ייתכן גשם מקומי. חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח והדרום.

 

07.01.21

היום:

בבוקר מְעוּנָן חֶלְקִית וייעשה בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בשעות הבוקר.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז.

שבת:

בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

 

06.01.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בשעות הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורת. בשעות הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.