Browsing Category

תחזית מזג האוויר

24.06.19

היום:

נָאֶה עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

 תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. תחול הַכבָּדָה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

20.06.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד נָאֶה. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בדרום.

מחר:

נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.

שבת:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף בצפון.

16.06.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעוֹנָה.

מחר:

נָאֶה עד מעונן חלקית. ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון.

13.06.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. בְּמַהֲלַך היום יִיתָכֵן טִפְטוּף בעיקר בצפון.

מחר:

מעונן חלקית, הטמפרטורות יעלו במקצת. עד שעות הצהריים ייתכנו טפטופים בצפון ובמרכז.

שבת:

בָּהִיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.