Browsing Category

תחזית מזג האוויר

10.06.21

היום:

בָּהִיר. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות, אך בהרים ובפנים הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל בעוֹנָה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בהיר ותחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות והקלה בעוֹמְסֵי הַחוֹם. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

שבת:

לרוב בהיר ותחול עלייה מחודשת בטמפרטורות והַכבָּדָה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

 

08.06.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה.

מחר:

תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה שם חם מהרגיל בעונה.

 

02.06.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בְּמַהֲלַך הבוקר בצפון ובמישור החוף יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל.

מחר:

נָאֶה, התחממות קלה.

 

 

01.06.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בְּמַהֲלַך הבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.

 

31.05.21

היום:

הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת וייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בצהריים הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

בָּהִיר. תָחוּל ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת. הטמפרטורות עֲדַיִין גבוהות מהרגיל בעוֹנָה.