Browsing Category

תחזית מזג האוויר

15.8.19

היום:

תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.

מחר:

בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במישור החוף תחול ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים.

שבת:

מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום.

12.8.19

היום:

עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה בעומס החום.

מחר:

עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ישרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.