Browsing Category

תחזית מזג האוויר

04.06.20

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יעלו במידה נִיכרת והן יהיו רגילות לעוֹנָה. משעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

מחר:

בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

שבת:

תָחוּל עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.

 

03.06.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר עם ירידה נִיכרת בטמפרטורות שיֵיעָשו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. בשעות הבוקר בעיקר בצפון יִיתָכֵן טִפְטוּף.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והן יהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

 

02.06.20

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. בשעות הבוקר חם מהרגיל ברוב האֲזוֹרִים. לקראת הצהריים אוויר קריר ולַח יותר יַחְדוֹר לאזורנו, הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך בעיקר בדרום.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה נִיכרת בטמפרטורות אשר ייעשו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה.

 

31.05.20

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול עלייה נִיכרת בטמפרטורות, ויֵיעָשֶׂה חם מהרגיל עד שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בשעות אחר הצהריים אוויר קריר ולַח יותר יַחְדוֹר לאזורנו, הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך בעיקר בדרום.

 

28.05.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

בחג:

מעונן חלקית עם ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל.

שבת:

בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עֲדַיִין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

 

27.05.20

היום:

בָּהִיר. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בהיר. תחול ירידה נִיכרת נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

 

25.05.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד נָאֶה. תָחוּל עלייה של הטמפרטורות אך הן יהיו עֲדַיִין נמוכות מהרגיל בעוֹנָה.

מחר: 

בָּהִיר עם עלייה נִיכרת בטמפרטורות. משעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.

 

24.05.20

היום:

בצפון צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. במרכז צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות עֵרוֹת. בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח קַייָם חֲשָש קל משִיטְפוֹנוֹת. בְּמַהֲלַך היום הגשמים ייחלשו. תָחוּל ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית וייעשה נָאֶה. תחול עלייה של הטמפרטורות אך הן עֲדַיִין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.