Browsing Category

תחזית מזג האוויר

18.04.19

היום:

מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם קל, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ערב פסח:

מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון צפוי גשם מדי פעם וייתכנו סופות רעמים בודדות. במרכז צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות ערות ברוב האזורים.

שבת:

מעונן חלקית. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מערביות ערות ברוב האזורים.

17.04.19

היום:

מעונן חלקית. עד שעות אחה"צ צפוי גשם מקומי בצפון הארץ. ייתכן גשם גם במרכז. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר:

מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

16.04.19

היום:

גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, עם סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון. הרוחות יתחזקו, ובדרום ייתכן אובך. קיים חשש קל משיטפונות בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

מחר:

מעונן חלקית. עד שעות אחה"צ צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

15.04.19

היום:

מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהרים צפוי גשם מקומי, ברובו קל.

מחר:

גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה מלווה בסופות רעמים יחידות. הרוחות יתחזקו ובדרום ייתכן אובך. קיים חשש קל משיטפונות בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

11.04.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית עם עלייה קלה של הטמפרטורות.

מחר:

נָאֶה. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעוֹנָה. משעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך החוף.

שבת:

נאה. התחממות נוֹסֶפֶת. ייעשה חם מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

09.04.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. עלייה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות וירידה בלַחוּת. חם מהרגיל לעוֹנָה. אחה"צ יַחְדוֹר לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח. יִיתָכֵן אוֹבֶך. לקראת לילה ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון.

מחר:

מעונן חלקית. תָחוּל ירידה ניכרת של הטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.