Browsing Archives

מסוגל

מְסּוגָל – יכול

שם עצם: מְסוּגָלוּת

 

דוגמאות:

אני לא מסוגל לאכול יותר! אני מלא!

איך אתה מסוגל לשבת בבלגן כזה?

איך את מסוגלת להיות חברה שלה אחרי כל מה שהיא אמרה עלייך?

 

הערך מסוגל נמצא בידיעות: 14.08.16

מסורת

מַסוֹרֶת  –  טרדיציה, מנהג שעובר מאב לבן, מדור לדור

השורש: מ.ס.ר

שם תואר: מַסוֹרתִי

כל דור מוסר את המנהגים לדור הבא.

חלק מהישראלים אינם מקיימים את כל המצוות אבל שומרים על המסורת ומקיימים מנהגים רבים. הם אנשים מַסוֹרתִיִים.

דוגמאות:

הוא לא דתי ולא חילוני. הוא מסורתי.

במשפחה שלנו יש מסורת: בכל יום הולדת עורכים ארוחה משפחתית. התפריט נבחר על ידי חתן השמחה.

 

הערך מסורת נמצא בידיעות: 16.05.16, 10.07.1608.08.1602.09.1605.12.16 14.12.1609.02.17, 12.02.1719.03.17

24.04.1715.06.1707.12.1715.12.1728.12.1722.01.1814.02.1825.02.1808.03.1810.04.1815.04.18,

13.05.1804.06.1805.06.1828.06.1808.08.1804.10.18, 02.12.1807.05.1931.05.1903.06.1911.06.1927.06.19,

15.17.19, 04.08.19, 03.10.19